Винетките ще бъдат пет вида: годишна, тримесечна, месечна, седмична и уикенд. Сега за леките автомобили не съществува уикенд, както и дневна винетка. Дневна винетка обаче има за товарни автомобили.

Винетките ще важат от деня, посочен като начална дата при заплащането им. Те ще се плащат след деклариране на регистрационния номер на превозното средство и ще важат само за него. В случай на прехвърляне на собствеността винетката ще запазва валидността си.

Винетна такса ще се плаща от автомобили за превоз на пътници и товари, както и от такива с повишена проходимост. Ако към превозното средство има ремарке, и за него ще се заплаща стикер.

Както вече стана ясно, собствениците или ползвателите на пътното превозно средство, закупили хартиен винетен стикер, чиято валидност изтича след 1 януари 2019 година, следва да заяват неговото конвертиране в електронна винетка в срок от 15 декември 2018 до 31 януари 2019 г., за да запазят правото си да ползват платената пътна мрежа за целия първоначален срок на валидност на хартиения винетен стикер.

Шофьорите могат да заявят това в съответните пунктове за продажба или по електронен път. В заявлението се посочва регистрационния номер и катеротията на превозното средство, както и периода на валидност на хартиения стикер.
Изискването за конвертиране на хартиените винетки в електронни се отнася както за леките автомобили, така и за тежкотоварните.

Въвеждането на тол системата за возилата с маса над 3,5 тона се очаква да стане от 15 август 2019 г.

В бъдеще тол таксите и електронните винетки ще могат да се плащат на терминали за самотаксуване, разположени по платената пътна мрежа в областните градове. Пунктове за продажба ще има и на граничните пунктове.

Размерът на дължимата за плащане тол такса се определя въз основа на реално получени декларирани тол данни или чрез закупуването на еднократна маршрутна карта, която дава право на ползвателя на пътя да измине предварително заявено от него разстояние по определен маршрут. Колко ще плащат шофьорите, ще решават министрите на регионалното и на финансовото министерство. Засега правителството увери, че догодина не възнамерява да увеличава винетната такса за автомобилите с маса до или равна на 3,5 т.

Нередовните водачи, които не са платили съответната такса, ще се освобождават от административнонаказателна отговорност, но ще плащат компенсаторна такса.

uab.org