До 18 март 2018 година органите на МВР провеждат масирани проверки за поставяне на колани както на предните, така и на задните седалки. Акцията е организирана от TISPOL и се провежда едновременно в цяла Европа.

В тази връзка отново възникнаха множество въпроси за актуалните текстове на закона – задължителни ли са коланите на задната седалка, какви са глобите и кой може да бъде глобен, в случай на констатирано нарушение.

Какво казва Законът за движение по пътищата?

Чл. 183.  (4) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който:
7. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска или превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;Отделно от това:

Чл. 184. 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) С глоба 50 лв. се наказва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска.

Иначе казано, според текущата версия на закона, отговорност за поставянето на колан (или каска при мотористите) носят както пътника, така и шофьора. Съответно при проверка и двамата могат да бъдат глобени с 50 лв за това, че не се грижат за безопасността си.

Има ли логика в това коланите на задната седалка да бъдат задължителни?

Накратко – да. Когато пътниците на задната седалка не са поставили коланите си, те са извънредно опасни както за себе си, така и за пътниците отпред. При сблъсък, пътникът от задната седалка може буквално да премаже пътуващите на предните седалки. Изчисления показват, че при сблъсък, подобен на този от изображението по-долу, пътникът от задната седалка се блъска в шофьора с 55 км/ч. Пресата между волана, въздушната възглавница и седалката е напълно достатъчна предпоставка за летален край.

Image result for gif back seat belts

Много шофьори смятат, че носейки колан те осигуряват своята безопасност без да осъзнават, че той по никакъв начин няма да им помогне, ако не накарат пътника зад себе си също да постави колана си.